تحویل وکیوم دیسک فیلتر

دستگاه وکیوم دیسک فیلتر کمپانی  Ant Group با حضور کارشناسان فنی شرکت زمین سنجش طلوع و Ant Group ترکیه تحویل گردید.

۱۳۹۵/۰۹/۲۴
zstolue.com
نام شرکت: