Ant group

Ant group

شرکت Ant Group با چهار دهه تجربه در زمینه طراحی و تولید سیستم های فیلتراسیون با استفاده از تجهیزات اروپایی بروز خود را به عنوان یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیستم های جدا کننده جامد از مایع مطرح نموده است.این شرکت توانایی طراحی و تولید تیکنرهای فلزی در سایزهای گوناگون و انواع تجهیزات فیلتراسیون (فیلترهای مکشی و فیلتر پرس و فیلترهای نواری و ...) را دارا می باشد.