THIELE

شرکت THIELE آلمان با بیش از 90سال تجربه در زمینه تولید انواع زنجیرهای خاص صنعتی فعالیت دارد.